De mensenlijke beroepsbevolking versus robotachtige automatisering

06 april 2021

We hebben allemaal films gezien waarin machines - of meer specifiek AI - de planeet overnemen en de mensheid omverwerpen. En nu technologie en innovaties steeds verder vooruitgaan, beginnen mensen zich af te vragen of hun vrees dat kunstmatige intelligentie en automatisering in feite de mens - althans op de werkvloer - aan het uitroeien zijn, gegrond is. Betekent het feit dat een groot deel van de verwerkende industrie meer en meer vertrouwt op CNC-automatisering dat het menselijke aspect van onze beroepsbevolking binnenkort overbodig zal zijn?

MOETEN WE ONS ZORGEN MAKEN OVER ROBOTS EN AUTOMATISERING?

Het klinkt inderdaad als een legitieme reden tot bezorgdheid, vooral voor operators, maar de realiteit is veel eenvoudiger en minder dramatisch. Geautomatiseerde machines sluipen immers al lang de productie- en werkvloer binnen, met inbegrip van virtuele assistenten, autonome auto's, IoT, 3D-printing, enz.
Wat we al hebben gedaan is robots of robotica omarmen, zowel thuis als op het werk.

AUTOMATISERING EN DE GEVOLGEN ERVAN VOOR DE BEROEPSBEVOLKING

Wie had in het afgelopen jaar ooit gedacht dat de menselijke bevolking gedwongen zou worden thuis te blijven? Als er iets is dat het incident ons heeft geleerd, dan is het dat mensen nog steeds een vitaal onderdeel van de werkplek zijn. Hoewel grote delen van de kantoorbanen op afstand werden en nog steeds worden gedaan, is voor handenarbeid nog steeds de fysieke aanwezigheid van menselijke werknemers vereist.

In veel landen was het duidelijk dat veel economieën enorm zouden lijden zonder deze essentiële arbeidskrachten. Dit resulteerde in een stormloop van bedrijven om hun werknemers en werkplekken uit te rusten met de voorgeschreven gezondheids- en veiligheidsprotocollen, zodat ze hun broodnodige activiteiten konden hervatten.

Dit bewijst dat zelfs de meest high-tech industrieën mensen nodig hebben om te kunnen functioneren. CNC-automatisering op de werkvloer zal juist meer kansen creëren. In plaats van te denken dat deze machines menselijke banen overnemen, moeten ze worden gezien als een aanvulling. De aanwezigheid van robots dwingt ons om werk te creëren dat uitstijgt boven de mechanische arbeid die deze machines kunnen leveren.

Volgens het ITIF  zal een snellere productiviteitsgroei in veel functies en industrieën die te maken hebben met het verplaatsen of transformeren van fysieke dingen, worden gestimuleerd door betere en slimmere robots. Robots stimuleren nu al de productiviteit. Investeringen in robots hebben van 1993 tot 2016 bijgedragen aan 10 procent van de groei van het bbp per hoofd van de bevolking in de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), en er is een correlatie van 0,42 tussen de voor lonen gecorrigeerde adoptie van robots in de verwerkende industrie van een land (zie hieronder) en de groei van de productiviteit tussen 2010 en 2017.5"

CNC-AUTOMATISERING IS BEDOELD OM HANDENARBEID GEMAKKELIJKER TE MAKEN VOOR MENSEN

In de kern is automatisering ontwikkeld om mensen te helpen - om de last te verlichten van handelingen die uiterst repetitief en alledaags zijn. Robots maken de werkplek efficiënter, zodat de menselijke arbeidskrachten zich kunnen concentreren op taken die voor het bedrijf meer waarde hebben dan alleen laden en lossen.

Het management begrijpt dat automatisering er niet op neerkomt dat robots de plaats van mensen innemen. In plaats daarvan gaat het om het creëren van een meer gepersonaliseerde aanpak. Het helpt ons slimmer te werken en geeft ons een positievere kijk op hoe onze carrière verder kan evolueren dankzij de mogelijkheden die automatiseringsoplossingen voor de fabricage ons bieden

DE MENSELIJKE BEROEPSBEVOLKING EN WAAR ZIJ STAAT MET AUTOMATISERING

Er zou geen wereldwijde crisis voor nodig moeten zijn om in te zien dat het gebrek aan arbeidskrachten tot rimpelingen in de vraag- en aanbodketen kan leiden. Maar dit is precies wat er is gebeurd. De ooit als vanzelfsprekend beschouwde banen van winkelbedienden, fabrieksarbeiders, productiemedewerkers, enz. waren even belangrijk als die van artsen, verpleegkundigen en zelfs regeringen.

Zelfs nu er automatisering en robotmachines zijn, komt het erop neer dat mensen nog steeds een zeer noodzakelijk onderdeel van de vergelijking zijn. We hoeven niet voor het een boven het ander te kiezen; een combinatie van beide (automatisering en werknemers) schept banen en een productie die efficiënt en effectief is.

Meld je hier aan!