Euler Feinmechanik Gmbh - Zeer productief trio

10 januari 2022

CNC-automatisering zorgt voor beweging in de bewerking

Alle goede dingen komen in drieën. Dat geldt tenminste voor Euler Feinmechanik. De fabrikant van complexe draai- en freesonderdelen investeerde in zeer korte tijd in drie beladingsrobots van HALTER CNC Automation om zijn CNC-draaibanken te automatiseren.

Euler Feinmechanik GmbH, gevestigd in Schöffengrund in Hessen(D), ziet zichzelf als een gespecialiseerde kwaliteitspartner op het gebied van verspaning. Met ongeveer 65 medewerkers produceert het bedrijf complexe gedraaide en gefreesde onderdelen, bijv. optiekbevestigingen, externe componenten voor film- en cameralenzen, behuizingen en stators voor turbo-vacuümpompen en schalen voor de medische techniek. "Ons spectrum omvat CNC-frezen en, voor het grootste deel, CNC-draaien van prototypes, voorserie- en serieonderdelen. Wij ontwikkelen specifieke productiestrategieën voor onze klanten en ondersteunen hen vanaf de ontwikkelings- en productiefase tot en met de oppervlaktebehandeling en de assemblage van subassemblies", legt Leonard Euler, die samen met zijn vader Hans Euler de directie voert, uit. Met de toetreding van de industrieel ingenieur tot het bedrijf in 2011 werden met name de thema's automatisering en robotica naar voren geschoven.

Productieproces succesvol uitgebreidEuler_Halter_01-1
In 2016 investeerde het bedrijf in een DMG Mori CTX beta 800 4A CNC-draaicentrum, waarop complexere componenten voor de vacuümindustrie zouden worden geproduceerd. "We waren van plan de machine te automatiseren, maar eerst moesten we een aantal uitdagingen op voorhand overwinnen om werkstukken te kunnen produceren met behulp van een betrouwbaar proces dat een hoge kwaliteit garandeerde", meldt Marco Kühnl, senior set-up technicus en teamleider van de draaimachinegroep.

In 2017 werd gekozen voor een beladingsrobot, vooral omdat het ordervolume van de te vervaardigen werkstukken toenam.

"Naast een verhoging van de productiviteit wilden we onze personeelskosten meer onder controle krijgen. Tegen deze achtergrond hebben we gekeken naar oplossingen van verschillende fabrikanten. Uiteindelijk hebben we voor de HALTER Universal Premium 20 gekozen om verschillende redenen, onder andere omdat deze een robot van Fanuc heeft, grijpers van Schunk, een lasersysteem van Sick en, last but not least, omdat derobotcel in Duitsland wordt geproduceerd door Halter CNC Automation", zegt Euler. "Het is voor ons belangrijk dat de fabrikant Halter CNC Automation ons regelmatig adviseert en ons kan ondersteunen met een breed productportfolio en mogelijkheden voor verdere uitbreiding van de automatisering".

Veelzijdige oplossing verhoogt de productiviteit
De HALTER Universal Premium 20 is een compacte, veelzijdige robotcel voor CNC-draaibanken en CNC-freesmachines, die is ontwikkeld voor het automatisch laden en lossen van werkstukken met een maximale diameter van 270 mm en voor werkstukken met afmetingen van 180 x 180 mm. Hiervoor is een breed scala aan rasterplaten beschikbaar als werkstukbuffers met verschillende capaciteiten voor rechthoekige en ronde werkstukken en lange assen. Terwijl de robot een machine belaadt aan de voorzijde, kan een medewerker aan de achterzijde het systeem van nieuwe werkstukken voorzien, zodat de lopende productie niet wordt onderbroken. De robotcel kan snel worden geïnstalleerd en kan ook als mobiele oplossing van de ene naar de andere machine worden verplaatst.

Om de beladingsrobot met de DMG Mori CTX beta 800 4A te kunnen koppelen, moest de machine eerst worden uitgerust met een bijbehorende automatiseringsinterface. De CNC-draaibank wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van componenten met een diameter van 130 tot 150 mm. De tweede gereedschapswisselaar en de tegenspil maken het mogelijk om altijd twee werkstukken parallel te produceren. Volgens Marco Kühnl heeft de combinatie van CNC-beladingsrobot en draaibank de productie van afgewerkte onderdelen met ongeveer 25 procent verhoogd.

Flexibeler productie met lagere personeelskosten
Ongeveer een jaar later kocht Euler Feinmechanik nog twee universele draaibanken van DMG Mori, wederom een CTX beta 800 4A. , alsmede een kleinere CLX 350. Beide machines zouden vanaf het begin worden geautomatiseerd. En opnieuw werd gekozen voor twee Universel Premium 20 modellen van Halter CNC Automation. Euler Feinmechanik produceert nu ongeveer 15 verschillende werkstukken op de twee grote CNC-draaibanken met de Halter systemen, ofwel met parallelle enkelzijdige bewerking van twee componenten, ofwel met volledige tweezijdige bewerking van één component. "We zijn nu in staat om de orders zeer flexibel te verdelen over de twee machines naar behoefte of tot op zekere hoogte om te schakelen tussen de twee systemen. Bovendien kunnen we gemiddeld voor een halve shift onbemand produceren, wat de productiviteit verder verhoogt en de personeelskosten verlaagt", legt teamleider Kühnl uit. Bij de DMG Mori CLX 350 worden met behulp van de derde HALTER ongeveer 40 verschillende werkstukken voor de optische industrie geproduceerd. De machine met automatisering wordt ook gebruikt om junior operators te trainen.

Het automatiseringstrio heeft verschillende voordelen
Volgens Leonard Euler hebben de investeringen in de drie laadrobots in veel opzichten hun vruchten afgeworpen. "Automatisering heeft de bezetting van de machines vergroot, waardoor het uurtarief is verlaagd en de output is toegenomen. Uiteindelijk leidt dit tot lagere productiekosten per stuk en bovendien tot een veel betere leverbetrouwbaarheid, wat op zijn beurt onze concurrentiepositie versterkt. Onze klanten zien dat we openstaan voor nieuwe technologieën, ook op het gebied van automatisering".

Bovendien is het bedrijf nu in staat om de aanhoudende trend van toenemende kostendruk veel gerichter en proactiever tegen te gaan. Leonard Euler: "Als duidelijk wordt dat de handmatige productie van een bepaald werkstuk op een gegeven moment niet meer rendabel is, kunnen we nu al de juiste weg inslaan en dus vroegtijdig actie ondernemen. Al met al zijn de vele voordelen het resultaat van een betere en efficiëntere organisatie en planning van de productie, zonder ongeplande machinestilstand. Vandaag de dag kunnen we deze 100 procent vermijden als een werknemer de werkplek voor een korte tijd moet verlaten of een pauze neemt. Als een medewerker door ziekte of vakantie afwezig is, kunnen we dit ook voor een groot deel compenseren dankzij automatisering.

Last but not least is Leonard Euler ervan overtuigd dat automatisering aantrekkelijker banen zal opleveren. "Vooral jongere medewerkers tonen veel interesse en betrokkenheid bij dit onderwerp.”

Meld je hier aan!